Naar de inhoud Tickets kopen Naar de footer Logo van Stichting Leeuw

Organisatie & beleid

Op 26 oktober 2011 is Stichting Leeuw opgericht.

Bestuursleden:
Voorzitter: P.H. Kruijff
Secretaris: R.J. Zagt
Penningmeester: Y.P.M. van der Meer.

De dagelijkse aansturing gebeurt door R.P.M. Kruijff. Geen van de bestuursleden van Stichting Leeuw ontvangt een salaris of vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur laat zich adviseren door externe specialisten op het gebied van houden en terugplaatsen van grote katachtige roofdieren.

De Stichting Leeuw heeft ten doel:

 • Het welzijn van roofdieren binnen en buiten Nederland duurzaam te verbeteren.
 • Werkzaam te zijn ten bate van – of steun te verlenen, dan wel uitvoering te geven aan projecten van algemeen maatschappelijk belang en bovendien van ideële en sociale strekking.
 • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De Stichting beoogt haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Opvang en verzorging aan te bieden aan roofdieren in nood, met name, maar niet uitsluitend, aan generaties lang gekooide in Europa geboren dieren.
 • Het rehabiliteren van roofdieren naar hun oorspronkelijk leefgebied.
 • Samenwerkingen aan te gaan om haar doel te bereiken.
 • Beleidsveranderingen te bewerkstelligen bij overheden.
 • Preventieve en educatieve voorlichting te geven aan het publiek.

De Stichting beoogt geen winst en de Belastingdienst heeft per 26 oktober 2011 Stichting Leeuw aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit:

 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Subsidies en donaties
 • Alle andere verkrijgingen en baten

KvK: 53857836
RSIN: 851046411

Stichting Leeuw is oktober 2011 opgericht.

Het beleidsplan voor 2023 – 2027 is in augustus 2022 geschreven

Hieronder kun je de jaaroverzichten van Stichting Leeuw teruglezen:

 

Per 26 oktober 2011 heeft de belastingdienst Stichting Leeuw aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).