Naar de inhoud Tickets kopen Naar de footer Logo van Stichting Leeuw

Gedragsonderzoek

Stichting Leeuw wil graag alle katachtige roofdieren die bij de opvang binnenkomen een prettig leven geven. Wat dat precies inhoudt, is voor ieder dier anders. Daarom besteedt de stichting veel tijd aan gedragsonderzoek.

Leren van de dieren

In het belang van de dieren, probeert Stichting Leeuw zoveel mogelijk de natuurlijke omgeving van de katachtigen na te bootsen, onder andere met de jaagsimulator en een natuurlijke schutting. Aan de hand van onderzoeken wordt bekeken wat het effect daarvan is op de dieren. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt om de kwaliteit van leven van de opgevangen dieren zo nodig te verbeteren. Het onderzoek naar het welzijn van de dieren stopt niet als ze worden teruggeplaatst in hun natuurlijke omgeving.

Natuurlijke schutting

Veel wilde dieren in dierentuinen vertonen nerveuze trekjes. Ze ‘ijsberen’ langs het hek en lopen de hele dag hetzelfde rondje. Ze maken hierdoor endorfine aan en raken in een soort roes. Er ontstaat dan vaak een vicieuze cirkel: dieren verlangen naar de roes en gaan daarom steeds meer stereotype gedrag vertonen.

Dit gedrag ontstaat onder andere doordat ze de hele dag bekeken worden. Daarom heeft Stichting Leeuw ervoor gekozen om een natuurlijke schutting tussen de katachtigen en de bezoekers te plaatsen. Bezoekers kunnen de dieren door de kijkgaten zien, maar de dieren voelen zich minder bespied. Uit onderzoek blijkt dat de leeuwen en tijgers inderdaad minder stereotiep gedrag vertonen als ze achter een natuurlijke schutting leven.

Wist je dat… er al meer dan 20 leeuwen vanuit Stichting Leeuw herplaatst zijn in Zuid-Afrika?
Help mee om nog meer leeuwen een leven in de natuur te geven en adopteer een dier.

Iedere bijdrage is welkom! Help mee om leeuwen een leven in hun natuurlijke leefomgeving te geven